reciprocitet značenje

reciprocitet (lat.). 1. Uzajamni odnos, uzajamnost. 2. U međunar. pravu, načelo prema kojemu jedna država osigurava na svojem području određena prava, ili povlastice drugoj državi (ili njezinim državljanima) pod uvjetom da i ta država postupa jednako (recipročno) prema njoj (ili njezinim državljanima). 3. mat odnos između dvaju (međusobno recipročnih) brojeva (vrijednosti), tako da je njihov umnožak 1.