recentan značenje

recentan (lat.), nov, svjež, skorašnji, današnji, sadašnji.