Récamier značenje

Récamier, Jeanne Françoise Julie Adélaïde Bernard (Madame R.) (1777–1849), franc. aristokratkinja; u njezinu se salonu okupljala opozicija protiv Napoleona. Bila je prijateljica F. R. de Chateaubrianda; portretirali su je slikari J. L. David i A. J. Gros.