realni brojevi značenje

realni brojevi, racionalni i iracionalni brojevi (koji se ne mogu predočiti kao kvocijent dvaju cijelih brojeva); prema aksiomu kontinuiteta, svakomu realnom broju odgovara točno određena točka na brojevnom pravcu, i obrnuto.