re značenje

re, drugi ton solmizacijske ljestvice Guida d’Arezza (odgovara mu d u lat. glazb. abecedi temeljne dijatonske ljestvice).