razvijači značenje

razvijači, otopine koje se u fotografiji primjenjuju za dobivanje vidljive slike na osvijetljenoj emulziji, a halogenide srebra reduciraju na elementarno srebro (npr. hidrokinon, metol).