razred značenje

razred (klasa). 1. Osnovna organizacijska jedinica u osnovnim i sr. školama. 2. biol (classis), kategorija zoološke i botaničke sistematike; klasifikacijska (razredbena) skupina niža od koljena odn. odjeljka (phylum), a viša od reda (ordo), npr. sisavci, vodozemci, paprati.