razmjernost značenje

razmjernost ili proporcionalnost, mat svojstvo dviju promjenljivih veličina da im je omjer konstantan (upravna ili direktna p.) ili da im je produkt konstantan (obrnuta ili indirektna p.).