razmjer značenje

razmjer (proporcija), mat jednakost dvaju omjera, npr. a : b = c : d (a se odnosi naprama b jednako kao c naprama d); pri tome je bc = ad (produkt dvaju unutrašnjih članova razmjera jednak je produktu dvaju vanjskih).