razina značenje

razina (nivo) fizikalne veličine (znak L), veličina definirana logaritmom omjera između dviju istovrsnih fizikalnih veličina, npr. razina snage P2 prema snazi P1 : L = k logb (P2/P1); izražava se brojčanim jedinicama, ovisno o fizikalnim veličinama, području primjene, faktoru k i logaritamskoj osnovi b. Npr. za razinu snage, uz k = 1 i b = e jedinica je neper, a za k = 10 i b = 10 jedinica je decibel.