ražena gljivica značenje

ražena gljivica (Claviceps purpurea), gljiva mješinarka iz reda Clavicipitales, parazit pretežito na raži (Secale cereale); u plodnici cvijeta od hifa r. g. nastaje → sklerocij (Secale cornutum) koji je otrovan; upotrebljava se u medicini. pogr ražena glavnica.