raže značenje

raže (dalmatski) (ražovke; Rajidae), por. grabežljivih riba hrskavičnjača, tijela sploštena u obliku romba, hrapave kože; žive na dnu, jestive su; oko 40 vrsta; u Jadranu 10 vrsta; poznatija: raža kamenica.