Ray značenje

Ray, Man (1890–1976), am. slikar, grafičar i umj. fotograf; sudjelovao u pokretu Dada, zatim se pridružio nadrealistima.