rauvolfija značenje

rauvolfija (Rauwolfia), rod tropskih grmolikih biljaka iz por. zimzelena; podzemni dijelovi indij. vrste R. serpentina sadrže alkaloide koji snizuju krvni tlak (rezerpin, serpentin).