Rauschenberg značenje

Rauschenberg, Robert (1925-2008), am. slikar; avangardist, istaknuti predstavnik pop-arta; 1950-ih i 1960-ih radio karakteristične velike obojene plohe s apliciranim izrescima iz časopisa, plakata, fotografija i dr.