Raukar značenje

Raukar, Mladen (1924–99), hrv. muzikolog i pijanist; režirao više nizova vrlo gledanih emisija ozbiljne glazbe na hrv. TV; kao čembalist nastupao po eur. središtima sa zagrebačkim ansamblom za baroknu glazbu Collegium musicum.