ratno pravo značenje

ratno pravo, dio međunar. prava koji se odnosi na vođenje rata i odnose između zaraćenih strana te između zaraćenih i neutralnih. Propisi r. p. dijelom su običajno pravo, a dijelom se nalaze u ugovorima (Haške konvencije, 1899., 1907. i 1954; Ženevske konvencije, 1949).