ratna vještina značenje

ratna vještina, umijeće uporabe postrojbi u ratu. Dijeli se na strategiju (vještinu priprema i vođenja ukupne vojske), taktiku (vještinu u raspoređivanju postrojbi za borbu u pojedinačnim bitkama) i operatiku (pripremu i izvođenje operacija).