ratna mornarica značenje

ratna mornarica, dio oružanih snaga za vođenje rata na morima, rijekama i jezerima; sastoji se od ratnih brodova, mornaričkoga zrakoplovstva, mornaričko-desantnoga pješaštva, raketnih jedinica, obalne obrane, mornaričkoga zapovjedništva i ustanova.