Rat dviju ruža značenje

Rat dviju ruža (1455–85), građ. rat za engl. krunu između kuće York (amblem bijela ruža) i kuće Lancaster (amblem crvena ruža). Tijekom rata na mjesto svrgnutoga Henrika VI (Lancastera) došao je (1461) Edvard IV (York). Njegova sina Edvarda V. dao je umoriti (1483) Rikard iii., poražen 1485. od Henryja Tudora (Lancaster), koji se kao Henrik vii. 1485. oženio kćeri Edvarda IV. te time izmirio obje kuće i osnovao novu dinastiju Tudor.