Rastrelli značenje

Rastrelli, Bartolomeo Francesco (1700–71), rus. barokni graditelj tal. podrijetla. Dvorci u Petrodvorecu i Puškinu (Carskom Selu); Zimski dvorac u Sankt Peterburgu.