rašljonošci značenje

rašljonošci (Mysidiacea), red planktonskih morskih račića rašljastih nogu; poznata vrsta: obični rašljonožac (Mysis oculata), hrana je grenlandskomu kitu.