raskol značenje

raskol, rascjep, shizma (šizma); u crkv. povijesti, rascjep na Katoličku i Pravoslavnu crkvu (867. i definitivno 1054; istočni raskol) te na Katoličku i protestantske crkve (1517; zapadni raskol).