Raška eparhija značenje

Raška eparhija, nekadašnje crkv. područje pod koje su potpadali pravosl. Srbi u predjelima oko Raške, Ibra i Lima.