Ras Tanura značenje

Ras Tanura (arap. Ra’s at-Tannurah), naftna luka u Perzijskom zaljevu, Saudijska arabija; o. 6500 stanovnika. Velika rafinerija nafte.