rapsodija značenje

rapsodija, glazb instrumentalna, rjeđe zborska skladba slobodna oblika, epskoga značaja, s navodima iz pučke glazbe ili njoj srodnih napjeva (F. Liszt, Madžarske rapsodije; G. Gershwin, Rapsodija u plavom).