Rapoport značenje

Rapoport, Salomo Sanwel (pseud. Anski) (1863–1920), rusko-žid. dramatičar, pjesnik i novelist; aktivan socijalist; realistički opisivao život rus. Židova. Drama Dibbuk.