Rangavis značenje

Rangavis, Aleksandros Rizos (1810–92), grč. diplomat, arheolog i književnik; pisao pjesme, novele i drame u klasicističkom stilu.