Ramses III značenje

Ramses III (o. ← 1192. do o. ← 1160), egip. faraon; ratovao u Palestini i protiv Libijaca; podigao hram u Karnaku.