Ramses II. Veliki značenje

Ramses II. Veliki (o. ← 1292. do o. ← 1225), egip. faraon; pobijedio Hetite, osvojio Palestinu; sagradio hramove u Tebi, Luxoru i Memfisu.