rallentando značenje

rallentando (tal.; krat. rall.), glazb oznaka za postupno usporavanje tempa (→ ritardando).