Ralin značenje

Ralin, Radoj (pr. ime Dimitar Dimitrov) (1923-2004), bug. pjesnik i satirik; uspješan u različnim žanrovima, ponajviše na području humora i satire. Pjesme; humoristički stihovi i priče Strogo povjerljivo; epigrami Bezopasne igle; Apostrofi.