rakušci značenje

rakušci (Amphipoda), red viših rakova, morskih i slatkovodnih, dužine 1–2 cm; hrana su mnogobrojnim ribama; čiste vodu od truleži; predstavnici: obični, morski i slijepi rakušac.