Rákóczy značenje

Rákóczy, Ferenc II (1676–1735), ug. feudalac, erdeljski knez od 1704; unuk Petra Zrinskoga; vođa plemićkih urota protiv habsburške vlasti 1701. i 1703–08.