Rakić značenje

Rakić, Branka (1926-2000), hrv. baletna kritičarka; članica baletnoga ansambla HNK u Zagrebu; prikazi baletnih predstava, članci i ogledi. Libreto za balet B. Papandopula Četiri kavalira frajle Melanije.