Rajna značenje

Rajna (njem. Rhein, franc. Rhin, niz. Rijn, lat. Rhenus), rijeka u Z Europi, duga 1320 km, porječje 224 550 km2. Nastaje u Alpama, u JI Švicarskoj spajanjem Prednje i Stražnje Rajne, utječe mnogobrojnim rukavima u Sjeverno more. Najprometnija eur. rijeka, jer protječe kroz gusto naseljena i ekonomski razvijena područja Z Europe. Uzvodni promet veći od nizvodnoga zbog dopreme željezne rude, ugljena i nafte. Pritoci Neckar, Majna, Ruhr, Lippe i Mosel. Najveće luke: Duisburg-Ruhrort, Mannheim, Ludwigshafen, Strasbourg, Basel; morsko-riječna luka Rotterdam. Rijeke Rhône, Marne, Laba spojene su kanalima s Rajnom; kanal R.–Majna–Dunav (završen 1992) omogućuje plovidbu od Sjevernoga do Crnoga mora (3400 km). U Strasbourgu je sjedište Međunar. komisije za plovidbu Rajnom.