raja značenje

raja (tur. iz arap.: stado; podanici), u Turskom Carstvu, naziv za seljake obvezane na feud. davanja, os. za kršćane, pripadnike pokorenih naroda.