raj. značenje

raj. 1. U Bibliji, idealno prebivalište Adama i Eve prije grijeha; Eden, boravište blaženih. 2. U židovstvu i kršćanstvu, mjesto vječnoga blaženstva u kojem se izravno dolazi u doticaj s Bogom; u eshatologiji različitih religija, prekogrobno blaženo stanje (ili mjesto) pravednika; ikonografski i knjiž. motiv (Dante). 3. pren krasno mjesto (lijepo, bogato), nebo, nebesa.