raison d’être značenje

raison d’être (franc.: razlog postojanju), okolnost koja opravdava postojanje nečega.