Rainier značenje

Rainier, Mount, najviši vrh (4392 m) Kaskadskoga gorja (Cascade), sav. država Washington, SAD; ugasli vulkan, mnogobrojni ledenjaci (41). Nac. park.