Ragusa značenje

Ragusa, pokrajina na Siciliji, Italija; 1614 km2, 292 000 st. Ležišta nafte i asfalta. žitarice, pamuk i lan; stočarstvo. Upravno središte Ragusa.