rafinacija značenje

rafinacija (franc.), proces čišćenja neke sirovine i izdvajanja njezinih sastojaka, npr. biljnih ulja da bi se iz njih izlučili neugodni sastojci.