Radovan značenje

Radovan (13. st.), hrv. kipar; autor gl. portala katedrale u Trogiru (1240), jednoga od najljepših djela romaničkoga kiparstva u nas.