Radnóti značenje

Radnóti, Miklós (1909–44), madž. pjesnik. Poganski pozdrav; Hodaj samo, osuđeniče; Borski notes (pjesme napisao na prisilnom radu u borskom rudniku).