radnik. značenje

radnik. 1. Osoba koja obavlja fizički posao u industriji, trgovini i obrtima te koja kao naknadu za svoj rad prima plaću; u širem smislu, svaka zaposlena osoba; u polit. smislu, pripadnik radništva kao klase; 2. Djelatnik na nekom posebnom području (socijalni r.) ili za neki cilj, ideal (znanstveni, kulturni, stranački r.). 3. zool neplodni mrav ili termit koji skuplja hranu, gradi i održava nastambu te skrbi o ličinkama.