radijacija, adaptivna značenje

radijacija, adaptivna, u evoluciji, tijek razvoja prilagodbi živih bića, odnosno umnogostručenje novih prilagodbenih tipova, npr. pojava novih vrsta.