rad. značenje

rad. 1. ekon djelovanje, činidba; svrsishodna čovjekova tjelesna ili duhovna djelatnost usmjerena na postizanje nekoga učinka: proizvodnju, oblikovanje i mijenjanje nečega. 2. Određeno zaposlenje, bavljenje nekom strukom. 3. fiz fizikalna veličina određena umnoškom vrijednosti sile i puta na kojem sila djeluje; SI jedinica rada jest džul (J).