racionalizam značenje

racionalizam, filoz. nazor koji drži da stvarnošću upravlja razumsko (racionalno) načelo i da se objektivna stvarnost spoznaje samo mišljenjem, da se temelji bitno na razumu, logosu, umu (često neovisnom o svakom osjetilnom iskustvu). Osnivač je suvremenoga racionalizma R. Descartes.