Rabelais značenje

Rabelais, François (?1494–1553), franc. književnik i liječnik; erudit, franjevac, benediktinac pa svećenik. U fantastično-satiričnom romanu Gargantua i Pantagruel (4 knj.) komunikativnim i krepkim humorom izložio renesansno-humanističku viziju društva nasuprot ostacima srednjovjekovlja, os. na sveuč. i u Crkvi. Kao posljednji veliki srednjovj. pisac i prvi veliki pisac novoga vijeka odlikuje se izvanrednom jezičnom inventivnošću i parodijskim stilom, spojem svojevrsnoga naturalizma i duboke kulture. Peta knjiga vjerojatno je preradba prizora što ih je napisao Rabelais. Prevodio na latinski Hipokrata i Galena.