Rabat značenje

Rabat (arap. Ar ribat), gl. grad Maroka; 1 550 100 st. Utvrda (12. st.), džamije, sultanska palača; sveuč. Metalna i tekst. ind.; ćilimarstvo, proizvodnja keramike. Međunarodna zračna luka. – Feničko pa rim. naselje; u 12. st. postaje utvrđeno polazište za voj. pohode Almohada u Andaluziju; u 17. st. ondje su se nastanili mnogi Morisci protjerani iz Španjolske; od 17. st. gusarsko uporište. 1911–56. pod franc. okupacijom, potom gl. grad Maroka.